Menú principal

Sou a: Inici / ca / Serveis / Club del professional

Club del professional

Club

Accés al Club

Has oblidat la teva contrasenya

Els professionals del teatre a Espanya compten des d’ara amb aquest punt de trobada que és el Club del professional, on podran ampliar el seu perfil, compartir plans i projectes, a més d’oferir el seu treball a d’altres professionals ja registrats al club.

El meu dossier.

Alta al Club del Professional

Te servirá para acceder más adelante al Club

Un nombre de usuario válido solamente admite letras, números y el signo '_' pero no puntos ni acentos.
Los dos campos de correo son obligatorios
Para poder obtener respuesta es necesario una dirección de correo válida

Si deseas elegir más de una profesión, pulsa la tecla Crtl y selecciónala con el cursor

Los campos con * son obligatorios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que los datos personales que usted ha facilitado van a ser utilizados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para la tramitación del procedimiento o servicio que ha solicitado. Su consentimiento es necesario para el tratamiento posterior de estos datos en el procedimiento o servicio escogido por usted y sin los cuales no sería posible tramitar su solicitud. Antes de dar su consentimiento, si necesita información adicional sobre la protección de datos de carácter personal del procedimiento o servicio que usted ha escogido puede consultarla en nuestra página web (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/proteccion-datos.html) o solicitarla en la dirección electrónica dpd@inaem.mecd.es y se le informará del responsable del tratamiento, del delegado de protección de datos, de los fines del tratamiento y su base jurídica, de la legitimación del tratamiento, de los destinatarios de sus datos y de los derechos que usted puede ejercer.Avís legal

L'usuari d'aquest servei podrà retirar el material aportat en qualsevol moment, sense perjudici que els usos del material al Portal fins a la data de la retirada són expressament autoritzats.

L'usuari d'aquest servei es responsabilitza de la veracitat de les dades per ell subministrades, així com, pel que fa als documents adjunts, dels drets de propietat, autoria i imatge de terceres persones diferents del remitent, si n'hi ha.

La informació i materials adjuntats pel remitent, els drets cedeix al Centre de Documentació Teatral a aquest efecte, s'integraran en un lloc de domini i ús comú, a excepció de les dades de contacte a què únicament tindran accés els membres del Club.